Lần đầu tiên phát hiện loài lưỡng cư biết nuôi con bằng sữa

Google News

Nhóm nghiên cứu ở Brazil đã phát hiện một loài lưỡng cư đặc biệt, Ringed caecilian (Siphonops), có phương pháp chăm sóc con cái không giống bất kỳ loài nào khác.

  • Lan dau tien phat hien loai luong cu biet nuoi con bang sua
  • Lan dau tien phat hien loai luong cu biet nuoi con bang sua-Hinh-2
  • Lan dau tien phat hien loai luong cu biet nuoi con bang sua-Hinh-3
  • Lan dau tien phat hien loai luong cu biet nuoi con bang sua-Hinh-4
  • Lan dau tien phat hien loai luong cu biet nuoi con bang sua-Hinh-5
  • Lan dau tien phat hien loai luong cu biet nuoi con bang sua-Hinh-6
  • Lan dau tien phat hien loai luong cu biet nuoi con bang sua-Hinh-7
  • Lan dau tien phat hien loai luong cu biet nuoi con bang sua-Hinh-8
  • Lan dau tien phat hien loai luong cu biet nuoi con bang sua-Hinh-9
Thiên Trang (TH)