Lên sóng “lười chảy thây”, top streamer 2020 vẫn tăng follow vùn vụt

Hải Nam -

(Kiến Thức) - Thay vì có tài năng hoạt ngôn hoặc sáng tạo chủ đề thú vị thì những streamer này lại chọn cách nổi tiếng bằng việc "không làm gì" mà nhận được trăm ngàn lượt xem, hay thu về cả nghìn đô dễ dàng.

 • Len song “luoi chay thay”, top streamer 2020 van tang follow vun vut
 • Len song “luoi chay thay”, top streamer 2020 van tang follow vun vut-Hinh-2
 • Len song “luoi chay thay”, top streamer 2020 van tang follow vun vut-Hinh-3
 • Len song “luoi chay thay”, top streamer 2020 van tang follow vun vut-Hinh-4
 • Len song “luoi chay thay”, top streamer 2020 van tang follow vun vut-Hinh-5
 • Len song “luoi chay thay”, top streamer 2020 van tang follow vun vut-Hinh-6
 • Len song “luoi chay thay”, top streamer 2020 van tang follow vun vut-Hinh-7
 • Len song “luoi chay thay”, top streamer 2020 van tang follow vun vut-Hinh-8
 • Len song “luoi chay thay”, top streamer 2020 van tang follow vun vut-Hinh-9
 • Len song “luoi chay thay”, top streamer 2020 van tang follow vun vut-Hinh-10
 • Len song “luoi chay thay”, top streamer 2020 van tang follow vun vut-Hinh-11