Loại cây cứ bọ cắn là tăng giá gấp 13 lần: Việt Nam cũng có!

Google News

Đây là câu chuyện về một loại cây độc đáo cứ bị bọ cắn là tăng giá gấp 13 lần và chỉ trồng ở một số tỉnh ở Việt Nam.

  • Loai cay cu bo can la tang gia gap 13 lan: Viet Nam cung co!
  • Loai cay cu bo can la tang gia gap 13 lan: Viet Nam cung co!-Hinh-2
  • Loai cay cu bo can la tang gia gap 13 lan: Viet Nam cung co!-Hinh-3
  • Loai cay cu bo can la tang gia gap 13 lan: Viet Nam cung co!-Hinh-4
  • Loai cay cu bo can la tang gia gap 13 lan: Viet Nam cung co!-Hinh-5
  • Loai cay cu bo can la tang gia gap 13 lan: Viet Nam cung co!-Hinh-6
  • Loai cay cu bo can la tang gia gap 13 lan: Viet Nam cung co!-Hinh-7
  • Loai cay cu bo can la tang gia gap 13 lan: Viet Nam cung co!-Hinh-8
Thiên Trang (TH)