Loài cây kỳ lạ có bộ gene lớn nhất hành tinh, chuyên gia bối rối

Google News

Bộ gene của loài này chứa khoảng 160 tỷ cặp gigabase (Gbp), dài hơn 7% so với loài giữ kỷ lục trước đó, Paris japonica, và gấp 50 lần so với con người.

  • Loai cay ky la co bo gene lon nhat hanh tinh, chuyen gia boi roi
  • Loai cay ky la co bo gene lon nhat hanh tinh, chuyen gia boi roi-Hinh-2
  • Loai cay ky la co bo gene lon nhat hanh tinh, chuyen gia boi roi-Hinh-3
  • Loai cay ky la co bo gene lon nhat hanh tinh, chuyen gia boi roi-Hinh-4
  • Loai cay ky la co bo gene lon nhat hanh tinh, chuyen gia boi roi-Hinh-5
  • Loai cay ky la co bo gene lon nhat hanh tinh, chuyen gia boi roi-Hinh-6
  • Loai cay ky la co bo gene lon nhat hanh tinh, chuyen gia boi roi-Hinh-7
  • Loai cay ky la co bo gene lon nhat hanh tinh, chuyen gia boi roi-Hinh-8
  • Loai cay ky la co bo gene lon nhat hanh tinh, chuyen gia boi roi-Hinh-9
Thiên Trang (TH)