Loài cây mệnh danh “thần dược” chữa ung thư: Từng là báu vật quốc gia!

Google News

Loài cây hỉ thụ (Camptotheca acuminata) từ xa xưa đã được coi là "thần dược" trong y học Trung Quốc.

  • Loai cay menh danh “than duoc” chua ung thu: Tung la bau vat quoc gia!
  • Loai cay menh danh “than duoc” chua ung thu: Tung la bau vat quoc gia!-Hinh-2
  • Loai cay menh danh “than duoc” chua ung thu: Tung la bau vat quoc gia!-Hinh-3
  • Loai cay menh danh “than duoc” chua ung thu: Tung la bau vat quoc gia!-Hinh-4
  • Loai cay menh danh “than duoc” chua ung thu: Tung la bau vat quoc gia!-Hinh-5
  • Loai cay menh danh “than duoc” chua ung thu: Tung la bau vat quoc gia!-Hinh-6
  • Loai cay menh danh “than duoc” chua ung thu: Tung la bau vat quoc gia!-Hinh-7
  • Loai cay menh danh “than duoc” chua ung thu: Tung la bau vat quoc gia!-Hinh-8
Thiên Trang (TH)