Loài chim mang tên độc đáo của Việt Nam, lặn suối săn mồi như chớp

Google News

Loài chim này có hai kiểu kiếm ăn khác nhau, thứ nhất là lặn xuống suối để ăn các động vật lớn dưới đáy, thứ hai là lội ở những phần nông hơn của suối và ăn những động vật nhỏ hơn.

  • Loai chim mang ten doc dao cua Viet Nam, lan suoi san moi nhu chop
  • Loai chim mang ten doc dao cua Viet Nam, lan suoi san moi nhu chop-Hinh-2
  • Loai chim mang ten doc dao cua Viet Nam, lan suoi san moi nhu chop-Hinh-3
  • Loai chim mang ten doc dao cua Viet Nam, lan suoi san moi nhu chop-Hinh-4
  • Loai chim mang ten doc dao cua Viet Nam, lan suoi san moi nhu chop-Hinh-5
  • Loai chim mang ten doc dao cua Viet Nam, lan suoi san moi nhu chop-Hinh-6
  • Loai chim mang ten doc dao cua Viet Nam, lan suoi san moi nhu chop-Hinh-7
  • Loai chim mang ten doc dao cua Viet Nam, lan suoi san moi nhu chop-Hinh-8
  • Loai chim mang ten doc dao cua Viet Nam, lan suoi san moi nhu chop-Hinh-9
T.B (tổng hợp)