Loài chim xấu "đau đớn" còn sở thích "dị" ăn xác chết, tiểu lên chân...

Hà Nguyễn (TH) -

(Kiến Thức) - Cò Marabou là một loài chim lớn có ở châu Phi. Không chỉ sở hữu ngoại hình xấu “đau đớn”, cò Marabou còn có cách tránh nóng có “1-0-2” - đó là tiểu lên chân của mình. 
 

  • Loai chim xau
  • Loai chim xau
  • Loai chim xau
  • Loai chim xau
  • Loai chim xau
  • Loai chim xau
  • Loai chim xau