Loài Du sam đá vôi quý hiếm sao Việt Nam bảo tồn gấp?

Việc bảo tồn chưa thành công đang đặt ra yêu cầu cấp bách về nghiên cứu khoa học để giữ nguồn gen của Du sam đá vôi (thông đá).

 • Loai Du sam da voi quy hiem sao Viet Nam bao ton gap?
 • Loai Du sam da voi quy hiem sao Viet Nam bao ton gap?-Hinh-2
 • Loai Du sam da voi quy hiem sao Viet Nam bao ton gap?-Hinh-3
 • Loai Du sam da voi quy hiem sao Viet Nam bao ton gap?-Hinh-4
 • Loai Du sam da voi quy hiem sao Viet Nam bao ton gap?-Hinh-5
 • Loai Du sam da voi quy hiem sao Viet Nam bao ton gap?-Hinh-6
 • Loai Du sam da voi quy hiem sao Viet Nam bao ton gap?-Hinh-7
 • Loai Du sam da voi quy hiem sao Viet Nam bao ton gap?-Hinh-8
 • Loai Du sam da voi quy hiem sao Viet Nam bao ton gap?-Hinh-9
 • Loai Du sam da voi quy hiem sao Viet Nam bao ton gap?-Hinh-10
 • Loai Du sam da voi quy hiem sao Viet Nam bao ton gap?-Hinh-11
 • Loai Du sam da voi quy hiem sao Viet Nam bao ton gap?-Hinh-12
Thiên Trang (TH)