Loại gỗ quý hơn vàng, độc nhất vô nhị của Trung Quốc

Google News

Loại gỗ này được phát hiện từ thời nhà Nguyên, khi hoàng gia ưa chuộng vẻ đẹp và sự quý phái của nó để trang trí cung điện và lăng mộ.

  • Loai go quy hon vang, doc nhat vo nhi cua Trung Quoc
  • Loai go quy hon vang, doc nhat vo nhi cua Trung Quoc-Hinh-2
  • Loai go quy hon vang, doc nhat vo nhi cua Trung Quoc-Hinh-3
  • Loai go quy hon vang, doc nhat vo nhi cua Trung Quoc-Hinh-4
  • Loai go quy hon vang, doc nhat vo nhi cua Trung Quoc-Hinh-5
  • Loai go quy hon vang, doc nhat vo nhi cua Trung Quoc-Hinh-6
  • Loai go quy hon vang, doc nhat vo nhi cua Trung Quoc-Hinh-7
  • Loai go quy hon vang, doc nhat vo nhi cua Trung Quoc-Hinh-8
  • Loai go quy hon vang, doc nhat vo nhi cua Trung Quoc-Hinh-9
  • Loai go quy hon vang, doc nhat vo nhi cua Trung Quoc-Hinh-10
Thiên Trang (TH)