Loài lan lạ dáng dấp như vịt đang bay, mê hoặc bọ cánh cứng

Kiều Dụ (Theo PC) -

(Kiến Thức) - Theo các nhà khoa học, hình dáng đặc biệt của lan vịt bay được phát triển để thu hút những con bọ cánh cứng đực, khiến những con bọ cánh cực đực bị đánh lừa rằng đây là bọ cánh cứng cái.

 • Loai lan la dang dap nhu vit dang bay, me hoac bo canh cung
 • Loai lan la dang dap nhu vit dang bay, me hoac bo canh cung-Hinh-2
 • Loai lan la dang dap nhu vit dang bay, me hoac bo canh cung-Hinh-3
 • Loai lan la dang dap nhu vit dang bay, me hoac bo canh cung-Hinh-4
 • Loai lan la dang dap nhu vit dang bay, me hoac bo canh cung-Hinh-5
 • Loai lan la dang dap nhu vit dang bay, me hoac bo canh cung-Hinh-6
 • Loai lan la dang dap nhu vit dang bay, me hoac bo canh cung-Hinh-7
 • Loai lan la dang dap nhu vit dang bay, me hoac bo canh cung-Hinh-8
 • Loai lan la dang dap nhu vit dang bay, me hoac bo canh cung-Hinh-9
 • Loai lan la dang dap nhu vit dang bay, me hoac bo canh cung-Hinh-10
 • Loai lan la dang dap nhu vit dang bay, me hoac bo canh cung-Hinh-11
 • Loai lan la dang dap nhu vit dang bay, me hoac bo canh cung-Hinh-12