Loài thằn lằn kỳ lạ nhỏ bằng móng tay trước bờ vực tuyệt chủng

Google News

Với chiều dài từ đầu đến chót đuôi từ 25-30 mm khi trưởng thành, chúng được coi là những loài thằn lằn nhỏ nhất còn tồn tại trên thế giới.

 • Loai than lan ky la nho bang mong tay truoc bo vuc tuyet chung
 • Loai than lan ky la nho bang mong tay truoc bo vuc tuyet chung-Hinh-2
 • Loai than lan ky la nho bang mong tay truoc bo vuc tuyet chung-Hinh-3
 • Loai than lan ky la nho bang mong tay truoc bo vuc tuyet chung-Hinh-4
 • Loai than lan ky la nho bang mong tay truoc bo vuc tuyet chung-Hinh-5
 • Loai than lan ky la nho bang mong tay truoc bo vuc tuyet chung-Hinh-6
 • Loai than lan ky la nho bang mong tay truoc bo vuc tuyet chung-Hinh-7
 • Loai than lan ky la nho bang mong tay truoc bo vuc tuyet chung-Hinh-8
 • Loai than lan ky la nho bang mong tay truoc bo vuc tuyet chung-Hinh-9
 • Loai than lan ky la nho bang mong tay truoc bo vuc tuyet chung-Hinh-10
 • Loai than lan ky la nho bang mong tay truoc bo vuc tuyet chung-Hinh-11
 • Loai than lan ky la nho bang mong tay truoc bo vuc tuyet chung-Hinh-12
T.B (tổng hợp)