Loạt sinh vật “đặc dị” nhất đáy đại dương, ai thấy cũng hết hồn

Google News

Sâu biển zombie, cá sói Đại Tây Dương, cá ba chân, cá nhám... là những sinh vật nằm ở vùng tối vĩnh viễn của đáy đại dương.

 • Loat sinh vat “dac di” nhat day dai duong, ai thay cung het hon
 • Loat sinh vat “dac di” nhat day dai duong, ai thay cung het hon-Hinh-2
 • Loat sinh vat “dac di” nhat day dai duong, ai thay cung het hon-Hinh-3
 • Loat sinh vat “dac di” nhat day dai duong, ai thay cung het hon-Hinh-4
 • Loat sinh vat “dac di” nhat day dai duong, ai thay cung het hon-Hinh-5
 • Loat sinh vat “dac di” nhat day dai duong, ai thay cung het hon-Hinh-6
 • Loat sinh vat “dac di” nhat day dai duong, ai thay cung het hon-Hinh-7
 • Loat sinh vat “dac di” nhat day dai duong, ai thay cung het hon-Hinh-8
 • Loat sinh vat “dac di” nhat day dai duong, ai thay cung het hon-Hinh-9
 • Loat sinh vat “dac di” nhat day dai duong, ai thay cung het hon-Hinh-10
 • Loat sinh vat “dac di” nhat day dai duong, ai thay cung het hon-Hinh-11
 • Loat sinh vat “dac di” nhat day dai duong, ai thay cung het hon-Hinh-12
 • Loat sinh vat “dac di” nhat day dai duong, ai thay cung het hon-Hinh-13
 • Loat sinh vat “dac di” nhat day dai duong, ai thay cung het hon-Hinh-14
 • Loat sinh vat “dac di” nhat day dai duong, ai thay cung het hon-Hinh-15
 • Loat sinh vat “dac di” nhat day dai duong, ai thay cung het hon-Hinh-16
 • Loat sinh vat “dac di” nhat day dai duong, ai thay cung het hon-Hinh-17
 • Loat sinh vat “dac di” nhat day dai duong, ai thay cung het hon-Hinh-18
 • Loat sinh vat “dac di” nhat day dai duong, ai thay cung het hon-Hinh-19
 • Loat sinh vat “dac di” nhat day dai duong, ai thay cung het hon-Hinh-20
 • Loat sinh vat “dac di” nhat day dai duong, ai thay cung het hon-Hinh-21
Theo An ninh Thủ đô