MacBook Air mới có cạnh tranh được với Windows và iPad?

Theo VOV -

Steve Jobs đã thay đổi thế giới máy tính xách tay năm 2008 khi giới thiệu MacBook Air chứa gọn trong một chiếc phong bì văn phòng.

 • MacBook Air moi co canh tranh duoc voi Windows va iPad?
 • MacBook Air moi co canh tranh duoc voi Windows va iPad?-Hinh-2
 • MacBook Air moi co canh tranh duoc voi Windows va iPad?-Hinh-3
 • MacBook Air moi co canh tranh duoc voi Windows va iPad?-Hinh-4
 • MacBook Air moi co canh tranh duoc voi Windows va iPad?-Hinh-5
 • MacBook Air moi co canh tranh duoc voi Windows va iPad?-Hinh-6
 • MacBook Air moi co canh tranh duoc voi Windows va iPad?-Hinh-7
 • MacBook Air moi co canh tranh duoc voi Windows va iPad?-Hinh-8
 • MacBook Air moi co canh tranh duoc voi Windows va iPad?-Hinh-9
 • MacBook Air moi co canh tranh duoc voi Windows va iPad?-Hinh-10
 • MacBook Air moi co canh tranh duoc voi Windows va iPad?-Hinh-11
 • MacBook Air moi co canh tranh duoc voi Windows va iPad?-Hinh-12