Mặt Trăng chính là Trái Đất vỡ ra rồi lang thang ngoài vũ trụ?

Một nghiên cứu mới đây cho thấy, Mặt Trăng chính là Trái Đất bị vỡ ra, đi lang thang ngoài vũ trụ rồi bị lực hấp dẫn của hành tinh quy tụ lại thành một khối trên quỹ đạo.

 • Mat Trang chinh la Trai Dat vo ra roi lang thang ngoai vu tru?
 • Mat Trang chinh la Trai Dat vo ra roi lang thang ngoai vu tru?-Hinh-2
 • Mat Trang chinh la Trai Dat vo ra roi lang thang ngoai vu tru?-Hinh-3
 • Mat Trang chinh la Trai Dat vo ra roi lang thang ngoai vu tru?-Hinh-4
 • Mat Trang chinh la Trai Dat vo ra roi lang thang ngoai vu tru?-Hinh-5
 • Mat Trang chinh la Trai Dat vo ra roi lang thang ngoai vu tru?-Hinh-6
 • Mat Trang chinh la Trai Dat vo ra roi lang thang ngoai vu tru?-Hinh-7
 • Mat Trang chinh la Trai Dat vo ra roi lang thang ngoai vu tru?-Hinh-8
 • Mat Trang chinh la Trai Dat vo ra roi lang thang ngoai vu tru?-Hinh-9
 • Mat Trang chinh la Trai Dat vo ra roi lang thang ngoai vu tru?-Hinh-10
 • Mat Trang chinh la Trai Dat vo ra roi lang thang ngoai vu tru?-Hinh-11
 • Mat Trang chinh la Trai Dat vo ra roi lang thang ngoai vu tru?-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)