Mở mộ cổ, chuyên gia run lẩy bẩy khi tìm thấy thứ kỳ quái này

Google News

3 quả cầu da trong mộ cổ này có kích thước tương đương quả bóng chày, với lớp da cừu bọc bên ngoài và chứa dấu chữ thập màu đỏ.

  • Mo mo co, chuyen gia run lay bay khi tim thay thu ky quai nay
  • Mo mo co, chuyen gia run lay bay khi tim thay thu ky quai nay-Hinh-2
  • Mo mo co, chuyen gia run lay bay khi tim thay thu ky quai nay-Hinh-3
  • Mo mo co, chuyen gia run lay bay khi tim thay thu ky quai nay-Hinh-4
  • Mo mo co, chuyen gia run lay bay khi tim thay thu ky quai nay-Hinh-5
  • Mo mo co, chuyen gia run lay bay khi tim thay thu ky quai nay-Hinh-6
  • Mo mo co, chuyen gia run lay bay khi tim thay thu ky quai nay-Hinh-7
Thiên Trang (th)