Mở mộ công chúa nhà Đường, khóc thét hài cốt nam gục cạnh quan tài

Google News

Trong lăng mộ của công chúa Vĩnh Thái Lý Tiên Huệ thời Đường, các nhà khảo cổ đã phát hiện một bộ xương nam giới gục cạnh quan tài, câu hỏi đặt ra ông này là ai?

  • Mo mo cong chua nha Duong, khoc thet hai cot nam guc canh quan tai
  • Mo mo cong chua nha Duong, khoc thet hai cot nam guc canh quan tai-Hinh-2
  • Mo mo cong chua nha Duong, khoc thet hai cot nam guc canh quan tai-Hinh-3
  • Mo mo cong chua nha Duong, khoc thet hai cot nam guc canh quan tai-Hinh-4
  • Mo mo cong chua nha Duong, khoc thet hai cot nam guc canh quan tai-Hinh-5
  • Mo mo cong chua nha Duong, khoc thet hai cot nam guc canh quan tai-Hinh-6
  • Mo mo cong chua nha Duong, khoc thet hai cot nam guc canh quan tai-Hinh-7
  • Mo mo cong chua nha Duong, khoc thet hai cot nam guc canh quan tai-Hinh-8
Thiên Trang (TH)