Mở mộ Hán Văn Đế, "đứng tim" thấy bộ xương không phải... con người

Google News

Khám phá đầy bất ngờ về bộ xương hoàn chỉnh của một con gấu trúc bên trong một lăng mộ cổ hoàng gia tại Trung Quốc đã đổ sáng lên một góc tối trong lịch sử và mang đến những câu hỏi đầy thú vị.

  • Mo mo Han Van De,
  • Mo mo Han Van De,
  • Mo mo Han Van De,
  • Mo mo Han Van De,
  • Mo mo Han Van De,
  • Mo mo Han Van De,
  • Mo mo Han Van De,
  • Mo mo Han Van De,
Thiên Trang (TH)