Mực nước biển có thể tăng 5m vào năm 2500: Trái đất hứng thảm họa?

Theo tính toán của các chuyên gia, nếu nhiệt độ Trái đất tiếp tục tăng cao trong thời gian tới thì mực nước biển có thể dâng 5m vào năm 2500. Khi ấy, nhân loại sẽ đối mặt với nhiều thảm kịch tồi tệ.

  • Muc nuoc bien co the tang 5m vao nam 2500: Trai dat hung tham hoa?
  • Muc nuoc bien co the tang 5m vao nam 2500: Trai dat hung tham hoa?-Hinh-2
  • Muc nuoc bien co the tang 5m vao nam 2500: Trai dat hung tham hoa?-Hinh-3
  • Muc nuoc bien co the tang 5m vao nam 2500: Trai dat hung tham hoa?-Hinh-4
  • Muc nuoc bien co the tang 5m vao nam 2500: Trai dat hung tham hoa?-Hinh-5
  • Muc nuoc bien co the tang 5m vao nam 2500: Trai dat hung tham hoa?-Hinh-6
  • Muc nuoc bien co the tang 5m vao nam 2500: Trai dat hung tham hoa?-Hinh-7
  • Muc nuoc bien co the tang 5m vao nam 2500: Trai dat hung tham hoa?-Hinh-8
  • Muc nuoc bien co the tang 5m vao nam 2500: Trai dat hung tham hoa?-Hinh-9
Tâm Anh (theo Nature)