Năm 2024, SpaceX có thể đưa người tới sao Hỏa định cư vĩnh viễn

(Kiến Thức) - Tàu của SpaceX có thể đưa con người tới định cư vĩnh viễn trên sao Hỏa trong vòng 4 - 6 năm tới. 

 • Nam 2024, SpaceX co the dua nguoi toi sao Hoa dinh cu vinh vien
 • Nam 2024, SpaceX co the dua nguoi toi sao Hoa dinh cu vinh vien-Hinh-2
 • Nam 2024, SpaceX co the dua nguoi toi sao Hoa dinh cu vinh vien-Hinh-3
 • Nam 2024, SpaceX co the dua nguoi toi sao Hoa dinh cu vinh vien-Hinh-4
 • Nam 2024, SpaceX co the dua nguoi toi sao Hoa dinh cu vinh vien-Hinh-5
 • Nam 2024, SpaceX co the dua nguoi toi sao Hoa dinh cu vinh vien-Hinh-6
 • Nam 2024, SpaceX co the dua nguoi toi sao Hoa dinh cu vinh vien-Hinh-7
 • Nam 2024, SpaceX co the dua nguoi toi sao Hoa dinh cu vinh vien-Hinh-8
 • Nam 2024, SpaceX co the dua nguoi toi sao Hoa dinh cu vinh vien-Hinh-9
 • Nam 2024, SpaceX co the dua nguoi toi sao Hoa dinh cu vinh vien-Hinh-10
 • Nam 2024, SpaceX co the dua nguoi toi sao Hoa dinh cu vinh vien-Hinh-11
Thùy Dung