Nếu Apple, Nike, Gucci đi bán thịt cá trứng sữa sẽ thế nào?

Phương Thảo -

(Kiến Thức) - Một designer đã thử dựng bao bì nhu yếu phẩm theo phong cách của các ông lớn công nghệ thời trang để xem, vẻ ngoài tác động thế nào đến cảm nhận chất lượng sản phẩm.

  • Neu Apple, Nike, Gucci di ban thit ca trung sua se the nao?
  • Neu Apple, Nike, Gucci di ban thit ca trung sua se the nao?-Hinh-2
  • Neu Apple, Nike, Gucci di ban thit ca trung sua se the nao?-Hinh-3
  • Neu Apple, Nike, Gucci di ban thit ca trung sua se the nao?-Hinh-4
  • Neu Apple, Nike, Gucci di ban thit ca trung sua se the nao?-Hinh-5
  • Neu Apple, Nike, Gucci di ban thit ca trung sua se the nao?-Hinh-6
  • Neu Apple, Nike, Gucci di ban thit ca trung sua se the nao?-Hinh-7
  • Neu Apple, Nike, Gucci di ban thit ca trung sua se the nao?-Hinh-8
  • Neu Apple, Nike, Gucci di ban thit ca trung sua se the nao?-Hinh-9
  • Neu Apple, Nike, Gucci di ban thit ca trung sua se the nao?-Hinh-10