Ngả mũ thán phục những phát minh thay đổi cả lịch sử nhân loại

Cuộc sống của con người ngày càng hiện đại, tiện lợi hơn nhờ những phát minh vĩ đại mang tính lịch sử dưới đây.

 • Nga mu than phuc nhung phat minh thay doi ca lich su nhan loai
 • Nga mu than phuc nhung phat minh thay doi ca lich su nhan loai-Hinh-2
 • Nga mu than phuc nhung phat minh thay doi ca lich su nhan loai-Hinh-3
 • Nga mu than phuc nhung phat minh thay doi ca lich su nhan loai-Hinh-4
 • Nga mu than phuc nhung phat minh thay doi ca lich su nhan loai-Hinh-5
 • Nga mu than phuc nhung phat minh thay doi ca lich su nhan loai-Hinh-6
 • Nga mu than phuc nhung phat minh thay doi ca lich su nhan loai-Hinh-7
 • Nga mu than phuc nhung phat minh thay doi ca lich su nhan loai-Hinh-8
 • Nga mu than phuc nhung phat minh thay doi ca lich su nhan loai-Hinh-9
 • Nga mu than phuc nhung phat minh thay doi ca lich su nhan loai-Hinh-10
 • Nga mu than phuc nhung phat minh thay doi ca lich su nhan loai-Hinh-11
 • Nga mu than phuc nhung phat minh thay doi ca lich su nhan loai-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)