Người Inca “chăm” nạn nhân hiến tế đặc biệt thế nào?

Giống nhiều nền văn minh cổ xưa, người Inca thực hiện các nghi lễ hiến tế con người. Những đứa trẻ được chọn làm vật tế thần có chế độ ăn uống đặc biệt.

  • Nguoi Inca “cham” nan nhan hien te dac biet the nao?
  • Nguoi Inca “cham” nan nhan hien te dac biet the nao?-Hinh-2
  • Nguoi Inca “cham” nan nhan hien te dac biet the nao?-Hinh-3
  • Nguoi Inca “cham” nan nhan hien te dac biet the nao?-Hinh-4
  • Nguoi Inca “cham” nan nhan hien te dac biet the nao?-Hinh-5
  • Nguoi Inca “cham” nan nhan hien te dac biet the nao?-Hinh-6
  • Nguoi Inca “cham” nan nhan hien te dac biet the nao?-Hinh-7
  • Nguoi Inca “cham” nan nhan hien te dac biet the nao?-Hinh-8
  • Nguoi Inca “cham” nan nhan hien te dac biet the nao?-Hinh-9
  • Nguoi Inca “cham” nan nhan hien te dac biet the nao?-Hinh-10
Tâm Anh (theo Ancient-origins)