Nhìn lại công nghệ Bio-Nano biến sông Tô Lịch thành công viên

Mộc Nhiên -

(Kiến Thức) - Công nghệ Bio - Nano làm sạch sông Tô Lịch xử lý được mùi hôi thối; phân hủy một phần bùn hữu cơ tồn đọng lâu năm dưới lòng sông; bảo tồn hệ sinh thái,...

 • Nhin lai cong nghe Bio-Nano bien song To Lich thanh cong vien
 • Nhin lai cong nghe Bio-Nano bien song To Lich thanh cong vien-Hinh-2
 • Nhin lai cong nghe Bio-Nano bien song To Lich thanh cong vien-Hinh-3
 • Nhin lai cong nghe Bio-Nano bien song To Lich thanh cong vien-Hinh-4
 • Nhin lai cong nghe Bio-Nano bien song To Lich thanh cong vien-Hinh-5
 • Nhin lai cong nghe Bio-Nano bien song To Lich thanh cong vien-Hinh-6
 • Nhin lai cong nghe Bio-Nano bien song To Lich thanh cong vien-Hinh-7
 • Nhin lai cong nghe Bio-Nano bien song To Lich thanh cong vien-Hinh-8
 • Nhin lai cong nghe Bio-Nano bien song To Lich thanh cong vien-Hinh-9
 • Nhin lai cong nghe Bio-Nano bien song To Lich thanh cong vien-Hinh-10
 • Nhin lai cong nghe Bio-Nano bien song To Lich thanh cong vien-Hinh-11
 • Nhin lai cong nghe Bio-Nano bien song To Lich thanh cong vien-Hinh-12
 • Nhin lai cong nghe Bio-Nano bien song To Lich thanh cong vien-Hinh-13
 • Nhin lai cong nghe Bio-Nano bien song To Lich thanh cong vien-Hinh-14
 • Nhin lai cong nghe Bio-Nano bien song To Lich thanh cong vien-Hinh-15