Những "chiến binh" động vật nức tiếng trong chiến tranh

Google News

Con người đã sử dụng động vật trong chiến tranh từ thuở bình minh của lịch sử. Các động vật đã được huy động để tham gia vào các nhiệm vụ chiến đấu khác nhau, từ dò tìm bom mìn đến tuần tra bờ biển.

  • Nhung
  • Nhung
  • Nhung
  • Nhung
  • Nhung
  • Nhung
  • Nhung
  • Nhung
Thiên Trang (TH)