Những 'hố tử thần' từ 'trên trời rơi xuống'

Những cái hố đột ngột xuất hiện do ảnh hưởng của thiên tai, hoạt động xây dựng... là nỗi ám ảnh của con người.

 • Nhung 'ho tu than' tu 'tren troi roi xuong'
 • Nhung 'ho tu than' tu 'tren troi roi xuong'-Hinh-2
 • Nhung 'ho tu than' tu 'tren troi roi xuong'-Hinh-3
 • Nhung 'ho tu than' tu 'tren troi roi xuong'-Hinh-4
 • Nhung 'ho tu than' tu 'tren troi roi xuong'-Hinh-5
 • Nhung 'ho tu than' tu 'tren troi roi xuong'-Hinh-6
 • Nhung 'ho tu than' tu 'tren troi roi xuong'-Hinh-7
 • Nhung 'ho tu than' tu 'tren troi roi xuong'-Hinh-8
 • Nhung 'ho tu than' tu 'tren troi roi xuong'-Hinh-9
 • Nhung 'ho tu than' tu 'tren troi roi xuong'-Hinh-10
 • Nhung 'ho tu than' tu 'tren troi roi xuong'-Hinh-11
 • Nhung 'ho tu than' tu 'tren troi roi xuong'-Hinh-12
 • Nhung 'ho tu than' tu 'tren troi roi xuong'-Hinh-13
 • Nhung 'ho tu than' tu 'tren troi roi xuong'-Hinh-14
 • Nhung 'ho tu than' tu 'tren troi roi xuong'-Hinh-15
 • Nhung 'ho tu than' tu 'tren troi roi xuong'-Hinh-16
 • Nhung 'ho tu than' tu 'tren troi roi xuong'-Hinh-17
 • Nhung 'ho tu than' tu 'tren troi roi xuong'-Hinh-18
 • Nhung 'ho tu than' tu 'tren troi roi xuong'-Hinh-19
 • Nhung 'ho tu than' tu 'tren troi roi xuong'-Hinh-20
 • Nhung 'ho tu than' tu 'tren troi roi xuong'-Hinh-21
Theo Minh Tuấn/Đại đoàn kết