Những "thủy quái" kỳ dị đến khó tin ẩn náu dưới đáy đại dương

Một nhóm các nhà khoa học đã từng khám phá ra những thủy quái kỳ lạ mà con người có lẽ chưa được nhìn thấy trước đây ở vùng biển sâu của Úc.

  • Nhung
  • Nhung
  • Nhung
  • Nhung
  • Nhung
  • Nhung
  • Nhung
  • Nhung
  • Nhung
  • Nhung
Trâm Anh (Theo Ati)