Nóng: Bắt được dấu hiệu sự sống nảy mầm trong đất Mặt trăng

Các nhà khoa học cho hay lần đầu tiên trồng được cây trong đất lấy từ Mặt trăng. Sự việc này khiến nhiều người tin rằng chúng ta sắp có thể lên Mặt trăng sống.

  • Nong: Bat duoc dau hieu su song nay mam trong dat Mat trang
  • Nong: Bat duoc dau hieu su song nay mam trong dat Mat trang-Hinh-2
  • Nong: Bat duoc dau hieu su song nay mam trong dat Mat trang-Hinh-3
  • Nong: Bat duoc dau hieu su song nay mam trong dat Mat trang-Hinh-4
  • Nong: Bat duoc dau hieu su song nay mam trong dat Mat trang-Hinh-5
  • Nong: Bat duoc dau hieu su song nay mam trong dat Mat trang-Hinh-6
  • Nong: Bat duoc dau hieu su song nay mam trong dat Mat trang-Hinh-7
  • Nong: Bat duoc dau hieu su song nay mam trong dat Mat trang-Hinh-8
  • Nong: Bat duoc dau hieu su song nay mam trong dat Mat trang-Hinh-9
  • Nong: Bat duoc dau hieu su song nay mam trong dat Mat trang-Hinh-10
Tâm Anh (theo Nature, NASA)