Nóng hổi bằng chứng về kích thước thật của quái vật hồ Loch Ness

Google News

Eoin O'Faodhagain đã dành nhiều năm để tìm kiếm bằng chứng về sự tồn tại của quái vật hồ Loch Ness ở Scotland. Gần đây, ông tiết lộ bằng chứng mới về sinh vật bí ẩn này dài gần 8m bị webcam "tóm sống".

  • Nong hoi bang chung ve kich thuoc that cua quai vat ho Loch Ness
  • Nong hoi bang chung ve kich thuoc that cua quai vat ho Loch Ness-Hinh-2
  • Nong hoi bang chung ve kich thuoc that cua quai vat ho Loch Ness-Hinh-3
  • Nong hoi bang chung ve kich thuoc that cua quai vat ho Loch Ness-Hinh-4
  • Nong hoi bang chung ve kich thuoc that cua quai vat ho Loch Ness-Hinh-5
  • Nong hoi bang chung ve kich thuoc that cua quai vat ho Loch Ness-Hinh-6
  • Nong hoi bang chung ve kich thuoc that cua quai vat ho Loch Ness-Hinh-7
  • Nong hoi bang chung ve kich thuoc that cua quai vat ho Loch Ness-Hinh-8
  • Nong hoi bang chung ve kich thuoc that cua quai vat ho Loch Ness-Hinh-9
  • Nong hoi bang chung ve kich thuoc that cua quai vat ho Loch Ness-Hinh-10
Tâm Anh (TH)