Nóng: Ống hút cổ đại khổng lồ được tìm thấy trong mộ 5.000 tuổi

Các nhà nghiên cứu tin rằng ống hút cổ đại được sử dụng để uống bia từ các vò uống chung trong những bữa tiệc tưởng nhớ người đã khuất từ thời cổ xưa.

 • Nong: Ong hut co dai khong lo duoc tim thay trong mo 5.000 tuoi
 • Nong: Ong hut co dai khong lo duoc tim thay trong mo 5.000 tuoi-Hinh-2
 • Nong: Ong hut co dai khong lo duoc tim thay trong mo 5.000 tuoi-Hinh-3
 • Nong: Ong hut co dai khong lo duoc tim thay trong mo 5.000 tuoi-Hinh-4
 • Nong: Ong hut co dai khong lo duoc tim thay trong mo 5.000 tuoi-Hinh-5
 • Nong: Ong hut co dai khong lo duoc tim thay trong mo 5.000 tuoi-Hinh-6
 • Nong: Ong hut co dai khong lo duoc tim thay trong mo 5.000 tuoi-Hinh-7
 • Nong: Ong hut co dai khong lo duoc tim thay trong mo 5.000 tuoi-Hinh-8
 • Nong: Ong hut co dai khong lo duoc tim thay trong mo 5.000 tuoi-Hinh-9
 • Nong: Ong hut co dai khong lo duoc tim thay trong mo 5.000 tuoi-Hinh-10
 • Nong: Ong hut co dai khong lo duoc tim thay trong mo 5.000 tuoi-Hinh-11
 • Nong: Ong hut co dai khong lo duoc tim thay trong mo 5.000 tuoi-Hinh-12
 • Nong: Ong hut co dai khong lo duoc tim thay trong mo 5.000 tuoi-Hinh-13
 • Nong: Ong hut co dai khong lo duoc tim thay trong mo 5.000 tuoi-Hinh-14
 • Nong: Ong hut co dai khong lo duoc tim thay trong mo 5.000 tuoi-Hinh-15
 • Nong: Ong hut co dai khong lo duoc tim thay trong mo 5.000 tuoi-Hinh-16
Lê Trang (theo CNN)