Nóng: Thay vì iPhone 14 Max, nhà Táo "hồi sinh" tên gọi iPhone 14 Plus?

Lanzuk - người rò rỉ đáng tin cậy về các sản phẩm của Apple và Samsung mới đây đã tiết lộ thông tin mới về iPhone 14 series. Theo đó, có thể Apple sẽ "hồi sinh" iPhone Plus.

 • Nong: Thay vi iPhone 14 Max, nha Tao
 • Nong: Thay vi iPhone 14 Max, nha Tao
 • Nong: Thay vi iPhone 14 Max, nha Tao
 • Nong: Thay vi iPhone 14 Max, nha Tao
 • Nong: Thay vi iPhone 14 Max, nha Tao
 • Nong: Thay vi iPhone 14 Max, nha Tao
 • Nong: Thay vi iPhone 14 Max, nha Tao
 • Nong: Thay vi iPhone 14 Max, nha Tao
 • Nong: Thay vi iPhone 14 Max, nha Tao
 • Nong: Thay vi iPhone 14 Max, nha Tao
 • Nong: Thay vi iPhone 14 Max, nha Tao
 • Nong: Thay vi iPhone 14 Max, nha Tao
Thùy Dung (T.H)