Nóng: Tồn tại một vũ trụ đối xứng, nơi thời gian trôi ngược lại?

Mới đây, các nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết về "phản vũ trụ" - một vũ trụ song song hoạt động giống vũ trụ mà con người chúng ta đang sống.

 • Nong: Ton tai mot vu tru doi xung, noi thoi gian troi nguoc lai?
 • Nong: Ton tai mot vu tru doi xung, noi thoi gian troi nguoc lai?-Hinh-2
 • Nong: Ton tai mot vu tru doi xung, noi thoi gian troi nguoc lai?-Hinh-3
 • Nong: Ton tai mot vu tru doi xung, noi thoi gian troi nguoc lai?-Hinh-4
 • Nong: Ton tai mot vu tru doi xung, noi thoi gian troi nguoc lai?-Hinh-5
 • Nong: Ton tai mot vu tru doi xung, noi thoi gian troi nguoc lai?-Hinh-6
 • Nong: Ton tai mot vu tru doi xung, noi thoi gian troi nguoc lai?-Hinh-7
 • Nong: Ton tai mot vu tru doi xung, noi thoi gian troi nguoc lai?-Hinh-8
 • Nong: Ton tai mot vu tru doi xung, noi thoi gian troi nguoc lai?-Hinh-9
 • Nong: Ton tai mot vu tru doi xung, noi thoi gian troi nguoc lai?-Hinh-10
 • Nong: Ton tai mot vu tru doi xung, noi thoi gian troi nguoc lai?-Hinh-11
 • Nong: Ton tai mot vu tru doi xung, noi thoi gian troi nguoc lai?-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)