Nước biển dâng cao, 5 thành phố nào sẽ bị nhấn chìm trước năm 2030?

Theo dự báo của Climate Centra, các thành lớn có nguy cơ sẽ bị nước biển nhấn chìm trước năm 2030 gồm: Amsterdam, Basra, New Orleans, Venice và Kolkata.

  • Nuoc bien dang cao, 5 thanh pho nao se bi nhan chim truoc nam 2030?
  • Nuoc bien dang cao, 5 thanh pho nao se bi nhan chim truoc nam 2030?-Hinh-2
  • Nuoc bien dang cao, 5 thanh pho nao se bi nhan chim truoc nam 2030?-Hinh-3
  • Nuoc bien dang cao, 5 thanh pho nao se bi nhan chim truoc nam 2030?-Hinh-4
  • Nuoc bien dang cao, 5 thanh pho nao se bi nhan chim truoc nam 2030?-Hinh-5
  • Nuoc bien dang cao, 5 thanh pho nao se bi nhan chim truoc nam 2030?-Hinh-6
  • Nuoc bien dang cao, 5 thanh pho nao se bi nhan chim truoc nam 2030?-Hinh-7
  • Nuoc bien dang cao, 5 thanh pho nao se bi nhan chim truoc nam 2030?-Hinh-8
  • Nuoc bien dang cao, 5 thanh pho nao se bi nhan chim truoc nam 2030?-Hinh-9
Tâm Anh (theo Indiatimes)