Phá núi phát hiện mộ cổ, giật nảy mình thấy 3 “quái thú” lộ diện

Google News

Ban đầu, một người nông dân dũng cảm chạy tới xem xét tình hình bên trong lăng mộ cổ, ngay lập tức, họ quay người bỏ chạy thục mạng.

  • Pha nui phat hien mo co, giat nay minh thay 3 “quai thu” lo dien
  • Pha nui phat hien mo co, giat nay minh thay 3 “quai thu” lo dien-Hinh-2
  • Pha nui phat hien mo co, giat nay minh thay 3 “quai thu” lo dien-Hinh-3
  • Pha nui phat hien mo co, giat nay minh thay 3 “quai thu” lo dien-Hinh-4
  • Pha nui phat hien mo co, giat nay minh thay 3 “quai thu” lo dien-Hinh-5
  • Pha nui phat hien mo co, giat nay minh thay 3 “quai thu” lo dien-Hinh-6
  • Pha nui phat hien mo co, giat nay minh thay 3 “quai thu” lo dien-Hinh-7
  • Pha nui phat hien mo co, giat nay minh thay 3 “quai thu” lo dien-Hinh-8
Thiên Trang (TH)