Phát hiện chấn động về “cổng vào thế giới ngầm” 650.000 tuổi

Google News

Các nhà khoa học có phát hiện mới về lớp băng vĩnh cửu bên trong Batagay Crater - "cổng vào thế giới ngầm" ở Siberia, Nga có thể giúp nghiên cứu thêm về khí hậu cổ đại.

  • Không có mô tả.
  • Không có mô tả.
  • Không có mô tả.
  • Không có mô tả.
  • Không có mô tả.
  • Không có mô tả.
  • Không có mô tả.
  • Không có mô tả.
  • Không có mô tả.
Tâm Anh (theo LS)