Phát hiện đại dương mới ở nơi không ngờ, chuyên gia lý giải sao?

Google News

Trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học Mỹ thông báo đã phát hiện một lớp cấu trúc lạ nằm ở ranh giới lõi - lớp phủ (CMB). Họ tin rằng đó là lớp nền của một vài đại dương cổ đại.

  • Phat hien dai duong moi o noi khong ngo, chuyen gia ly giai sao?
  • Phat hien dai duong moi o noi khong ngo, chuyen gia ly giai sao?-Hinh-2
  • Phat hien dai duong moi o noi khong ngo, chuyen gia ly giai sao?-Hinh-3
  • Phat hien dai duong moi o noi khong ngo, chuyen gia ly giai sao?-Hinh-4
  • Phat hien dai duong moi o noi khong ngo, chuyen gia ly giai sao?-Hinh-5
  • Phat hien dai duong moi o noi khong ngo, chuyen gia ly giai sao?-Hinh-6
  • Phat hien dai duong moi o noi khong ngo, chuyen gia ly giai sao?-Hinh-7
  • Phat hien dai duong moi o noi khong ngo, chuyen gia ly giai sao?-Hinh-8
Tâm Anh (theo Science Alert, New Atlas)