Phát hiện loài ếch mưa mới ở Panama: Quý hiếm sao?

Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã mô tả một loài ếch mưa mới thuộc chi Pristimantis đến từ các khu rừng mưa ở Panama.

  • Phat hien loai ech mua moi o Panama: Quy hiem sao?
  • Phat hien loai ech mua moi o Panama: Quy hiem sao?-Hinh-2
  • Phat hien loai ech mua moi o Panama: Quy hiem sao?-Hinh-3
  • Phat hien loai ech mua moi o Panama: Quy hiem sao?-Hinh-4
  • Phat hien loai ech mua moi o Panama: Quy hiem sao?-Hinh-5
  • Phat hien loai ech mua moi o Panama: Quy hiem sao?-Hinh-6
  • Phat hien loai ech mua moi o Panama: Quy hiem sao?-Hinh-7
Huỳnh Dũng (Theo Sci-news)