Phát hiện thứ lạ lùng chưa từng biết bên trong lõi Trái đất

Google News

Theo một nghiên cứu mới, lõi bên trong của Trái đất có thể chứa đầy một chất kỳ lạ không phải là chất rắn cũng không phải chất lỏng, mà đang ở trạng thái "superionic".

  • Phat hien thu la lung chua tung biet ben trong loi Trai dat
  • Phat hien thu la lung chua tung biet ben trong loi Trai dat-Hinh-2
  • Phat hien thu la lung chua tung biet ben trong loi Trai dat-Hinh-3
  • Phat hien thu la lung chua tung biet ben trong loi Trai dat-Hinh-4
  • Phat hien thu la lung chua tung biet ben trong loi Trai dat-Hinh-5
  • Phat hien thu la lung chua tung biet ben trong loi Trai dat-Hinh-6
  • Phat hien thu la lung chua tung biet ben trong loi Trai dat-Hinh-7
  • Phat hien thu la lung chua tung biet ben trong loi Trai dat-Hinh-8
  • Phat hien thu la lung chua tung biet ben trong loi Trai dat-Hinh-9
  • Phat hien thu la lung chua tung biet ben trong loi Trai dat-Hinh-10
Vân Anh (T.H)