Phi hành gia tắm rửa thế nào ở môi trường không trọng lực?

Google News

Khi sống và làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của phi hành gia khác rất nhiều so với khi ở trên Trái đất. Trong đó, họ dùng nhà vệ sinh chân không đặc biệt, dầu gội không cần xả lại...

  • Phi hanh gia tam rua the nao o moi truong khong trong luc?
  • Phi hanh gia tam rua the nao o moi truong khong trong luc?-Hinh-2
  • Phi hanh gia tam rua the nao o moi truong khong trong luc?-Hinh-3
  • Phi hanh gia tam rua the nao o moi truong khong trong luc?-Hinh-4
  • Phi hanh gia tam rua the nao o moi truong khong trong luc?-Hinh-5
  • Phi hanh gia tam rua the nao o moi truong khong trong luc?-Hinh-6
  • Phi hanh gia tam rua the nao o moi truong khong trong luc?-Hinh-7
  • Phi hanh gia tam rua the nao o moi truong khong trong luc?-Hinh-8
  • Phi hanh gia tam rua the nao o moi truong khong trong luc?-Hinh-9
Tâm Anh (theo LS)