Phóng to 400 lần tuyệt tác “Mona Lisa”, giật mình phát hiện 3 bí mật

Google News

Các chuyên gia đã sử dụng công nghệ hiện đại, phóng to bức tranh nổi tiếng "Mona Lisa" lên 400 lần để nghiên cứu và phát hiện 3 bí mật mà danh họa da Vinci để lại.

  • Phong to 400 lan tuyet tac “Mona Lisa”, giat minh phat hien 3 bi mat
  • Phong to 400 lan tuyet tac “Mona Lisa”, giat minh phat hien 3 bi mat-Hinh-2
  • Phong to 400 lan tuyet tac “Mona Lisa”, giat minh phat hien 3 bi mat-Hinh-3
  • Phong to 400 lan tuyet tac “Mona Lisa”, giat minh phat hien 3 bi mat-Hinh-4
  • Phong to 400 lan tuyet tac “Mona Lisa”, giat minh phat hien 3 bi mat-Hinh-5
  • Phong to 400 lan tuyet tac “Mona Lisa”, giat minh phat hien 3 bi mat-Hinh-6
  • Phong to 400 lan tuyet tac “Mona Lisa”, giat minh phat hien 3 bi mat-Hinh-7
  • Phong to 400 lan tuyet tac “Mona Lisa”, giat minh phat hien 3 bi mat-Hinh-8
Thiên Trang (TH)