Phóng to kiệt tác Mona Lisa, chuyên gia 'đứng hình' trước 3 bí mật

Google News

Bức tranh Mona Lisa là kiệt tác hội họa danh tiếng của Leonardo da Vinci. Khi phóng to bức tranh này lên 400 lần, các chuyên gia phát hiện 3 bí mật mà danh họa da Vinci để lại.

  • Phong to kiet tac Mona Lisa, chuyen gia 'dung hinh' truoc 3 bi mat
  • Phong to kiet tac Mona Lisa, chuyen gia 'dung hinh' truoc 3 bi mat-Hinh-2
  • Phong to kiet tac Mona Lisa, chuyen gia 'dung hinh' truoc 3 bi mat-Hinh-3
  • Phong to kiet tac Mona Lisa, chuyen gia 'dung hinh' truoc 3 bi mat-Hinh-4
  • Phong to kiet tac Mona Lisa, chuyen gia 'dung hinh' truoc 3 bi mat-Hinh-5
  • Phong to kiet tac Mona Lisa, chuyen gia 'dung hinh' truoc 3 bi mat-Hinh-6
  • Phong to kiet tac Mona Lisa, chuyen gia 'dung hinh' truoc 3 bi mat-Hinh-7
  • Phong to kiet tac Mona Lisa, chuyen gia 'dung hinh' truoc 3 bi mat-Hinh-8
  • Phong to kiet tac Mona Lisa, chuyen gia 'dung hinh' truoc 3 bi mat-Hinh-9
  • Phong to kiet tac Mona Lisa, chuyen gia 'dung hinh' truoc 3 bi mat-Hinh-10
Tâm Anh (theo LV)