Phục kích trên cây, báo phi thân xuống đất tóm gọn linh dương

Google News

Trong đoạn video dưới đây, con báo đã thể hiện tuyệt kỹ săn mồi khi phóng thẳng từ trên cây xuống đất và tóm gọn một con linh dương đang kiếm ăn dưới gốc cây.

Đang nằm trên cây, báo phát hiện 4 con linh dương đang kiếm ăn dưới gốc. Sau một hồi nằm im mai phục, nó đã lao xuống và tóm gọn 1 con linh dương. Nhờ đó, báo đã có một bữa ăn no nê.

Ảnh minh hoạ.

Theo Ngọc Hoan/Khoa học & Phát triển