Quay video Time-lapse bằng iPad như thế nào nhanh - gọn - nhẹ?

Ngọc Quỳnh -

(Kiến Thức) - Để video khi xuất ra được hoàn hảo như ý muốn, không rung lắc, trong quá trình quay video tua nhanh Time-lapse người dùng nên cố định iPas trên một mặt phẳng hoặc giá đỡ.

  • Quay video Time-lapse bang iPad nhu the nao nhanh - gon - nhe?
  • Quay video Time-lapse bang iPad nhu the nao nhanh - gon - nhe?-Hinh-2
  • Quay video Time-lapse bang iPad nhu the nao nhanh - gon - nhe?-Hinh-3
  • Quay video Time-lapse bang iPad nhu the nao nhanh - gon - nhe?-Hinh-4
  • Quay video Time-lapse bang iPad nhu the nao nhanh - gon - nhe?-Hinh-5
  • Quay video Time-lapse bang iPad nhu the nao nhanh - gon - nhe?-Hinh-6
  • Quay video Time-lapse bang iPad nhu the nao nhanh - gon - nhe?-Hinh-7
  • Quay video Time-lapse bang iPad nhu the nao nhanh - gon - nhe?-Hinh-8
  • Quay video Time-lapse bang iPad nhu the nao nhanh - gon - nhe?-Hinh-9