Quét laser, bỗng dưng lộ ra 134 “ngôi làng ma” bí ẩn

Sau khi dùng LiDAR, một phương pháp thám sát bằng tia laser để khám phá khu vực quanh Bức tường Hadrian, các nhà khoa học đã phát hiện 134 "ngôi làng ma" bí ẩn.

  • Quet laser, bong dung lo ra 134 “ngoi lang ma” bi an
  • Quet laser, bong dung lo ra 134 “ngoi lang ma” bi an-Hinh-2
  • Quet laser, bong dung lo ra 134 “ngoi lang ma” bi an-Hinh-3
  • Quet laser, bong dung lo ra 134 “ngoi lang ma” bi an-Hinh-4
  • Quet laser, bong dung lo ra 134 “ngoi lang ma” bi an-Hinh-5
  • Quet laser, bong dung lo ra 134 “ngoi lang ma” bi an-Hinh-6
  • Quet laser, bong dung lo ra 134 “ngoi lang ma” bi an-Hinh-7
  • Quet laser, bong dung lo ra 134 “ngoi lang ma” bi an-Hinh-8
  • Quet laser, bong dung lo ra 134 “ngoi lang ma” bi an-Hinh-9
Thùy Dung (T.H)