Quý hiếm “cá có chân” chỉ có ở Việt Nam vừa được Đức bàn giao

Lưu Thoa (TH) -

(Kiến Thức) - 8 cá thể cá cóc Việt Nam (tên khoa học là Tylototriton vietnamensis) vừa được Vườn thú Cologne (CHLB Đức) bàn giao cho Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) để nhân nuôi bảo tồn.

 • Quy hiem “ca co chan” chi co o Viet Nam vua duoc Duc ban giao
 • Quy hiem “ca co chan” chi co o Viet Nam vua duoc Duc ban giao-Hinh-2
 • Quy hiem “ca co chan” chi co o Viet Nam vua duoc Duc ban giao-Hinh-3
 • Quy hiem “ca co chan” chi co o Viet Nam vua duoc Duc ban giao-Hinh-4
 • Quy hiem “ca co chan” chi co o Viet Nam vua duoc Duc ban giao-Hinh-5
 • Quy hiem “ca co chan” chi co o Viet Nam vua duoc Duc ban giao-Hinh-6
 • Quy hiem “ca co chan” chi co o Viet Nam vua duoc Duc ban giao-Hinh-7
 • Quy hiem “ca co chan” chi co o Viet Nam vua duoc Duc ban giao-Hinh-8
 • Quy hiem “ca co chan” chi co o Viet Nam vua duoc Duc ban giao-Hinh-9
 • Quy hiem “ca co chan” chi co o Viet Nam vua duoc Duc ban giao-Hinh-10
 • Quy hiem “ca co chan” chi co o Viet Nam vua duoc Duc ban giao-Hinh-11
 • Quy hiem “ca co chan” chi co o Viet Nam vua duoc Duc ban giao-Hinh-12