Rùng mình rãnh đại dương sâu nhất “nuốt” 3 tỷ tấn nước hàng năm

Google News

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, Mariana - rãnh đại dương sâu nhất thế giới "nuốt" khoảng 3 tỷ tấn nước biển mỗi năm. Tuy nhiên, mực nước biển không bị giảm. Vì sao lại vậy?

  • Rung minh ranh dai duong sau nhat “nuot” 3 ty tan nuoc hang nam
  • Rung minh ranh dai duong sau nhat “nuot” 3 ty tan nuoc hang nam-Hinh-2
  • Rung minh ranh dai duong sau nhat “nuot” 3 ty tan nuoc hang nam-Hinh-3
  • Rung minh ranh dai duong sau nhat “nuot” 3 ty tan nuoc hang nam-Hinh-4
  • Rung minh ranh dai duong sau nhat “nuot” 3 ty tan nuoc hang nam-Hinh-5
  • Rung minh ranh dai duong sau nhat “nuot” 3 ty tan nuoc hang nam-Hinh-6
  • Rung minh ranh dai duong sau nhat “nuot” 3 ty tan nuoc hang nam-Hinh-7
  • Rung minh ranh dai duong sau nhat “nuot” 3 ty tan nuoc hang nam-Hinh-8
  • Rung minh ranh dai duong sau nhat “nuot” 3 ty tan nuoc hang nam-Hinh-9
Tâm Anh (theo LS)