Samsung Galaxy S11 lộ diện, iPhone XI cũng phải chào thua

Theo Duy Huỳnh/Saostar -

Lấy cảm hứng thiết kế từ ZenFone 6 và Galaxy A80, Techconfigurations đã tạo nên concept Galaxy S11 tràn viền siêu độc đáo.
 

  • Samsung Galaxy S11 lo dien, iPhone XI cung phai chao thua
  • Samsung Galaxy S11 lo dien, iPhone XI cung phai chao thua-Hinh-2
  • Samsung Galaxy S11 lo dien, iPhone XI cung phai chao thua-Hinh-3
  • Samsung Galaxy S11 lo dien, iPhone XI cung phai chao thua-Hinh-4
  • Samsung Galaxy S11 lo dien, iPhone XI cung phai chao thua-Hinh-5
  • Samsung Galaxy S11 lo dien, iPhone XI cung phai chao thua-Hinh-6
  • Samsung Galaxy S11 lo dien, iPhone XI cung phai chao thua-Hinh-7
  • Samsung Galaxy S11 lo dien, iPhone XI cung phai chao thua-Hinh-8
  • Samsung Galaxy S11 lo dien, iPhone XI cung phai chao thua-Hinh-9
  • Samsung Galaxy S11 lo dien, iPhone XI cung phai chao thua-Hinh-10