Sao chổi hủy diệt đang lao về phía Trái đất, thảm họa có xảy ra?

Một ngôi sao chổi với kích thước khổng lồ, lớn hơn thiên thạch khiến khủng long tuyệt chủng đang lao nhanh về phía Trái đất.

 • Sao choi huy diet dang lao ve phia Trai dat, tham hoa co xay ra?
 • Sao choi huy diet dang lao ve phia Trai dat, tham hoa co xay ra?-Hinh-2
 • Sao choi huy diet dang lao ve phia Trai dat, tham hoa co xay ra?-Hinh-3
 • Sao choi huy diet dang lao ve phia Trai dat, tham hoa co xay ra?-Hinh-4
 • Sao choi huy diet dang lao ve phia Trai dat, tham hoa co xay ra?-Hinh-5
 • Sao choi huy diet dang lao ve phia Trai dat, tham hoa co xay ra?-Hinh-6
 • Sao choi huy diet dang lao ve phia Trai dat, tham hoa co xay ra?-Hinh-7
 • Sao choi huy diet dang lao ve phia Trai dat, tham hoa co xay ra?-Hinh-8
 • Sao choi huy diet dang lao ve phia Trai dat, tham hoa co xay ra?-Hinh-9
 • Sao choi huy diet dang lao ve phia Trai dat, tham hoa co xay ra?-Hinh-10
 • Sao choi huy diet dang lao ve phia Trai dat, tham hoa co xay ra?-Hinh-11
 • Sao choi huy diet dang lao ve phia Trai dat, tham hoa co xay ra?-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)