Siêu robot RX-78 Gundam 25 tấn có khả năng đặc biệt gì?

Theo The Guardian, vừa qua robot RX-78 Gundam siêu to khổng lồ đã có thể đi những bước đầu tiên, thậm chí quỳ gối, đứng lên, ngồi xuống dễ dàng.
 

 • Sieu robot RX-78 Gundam 25 tan co kha nang dac biet gi?
 • Sieu robot RX-78 Gundam 25 tan co kha nang dac biet gi?-Hinh-2
 • Sieu robot RX-78 Gundam 25 tan co kha nang dac biet gi?-Hinh-3
 • Sieu robot RX-78 Gundam 25 tan co kha nang dac biet gi?-Hinh-4
 • Sieu robot RX-78 Gundam 25 tan co kha nang dac biet gi?-Hinh-5
 • Sieu robot RX-78 Gundam 25 tan co kha nang dac biet gi?-Hinh-6
 • Sieu robot RX-78 Gundam 25 tan co kha nang dac biet gi?-Hinh-7
 • Sieu robot RX-78 Gundam 25 tan co kha nang dac biet gi?-Hinh-8
 • Sieu robot RX-78 Gundam 25 tan co kha nang dac biet gi?-Hinh-9
 • Sieu robot RX-78 Gundam 25 tan co kha nang dac biet gi?-Hinh-10
 • Sieu robot RX-78 Gundam 25 tan co kha nang dac biet gi?-Hinh-11
 • Sieu robot RX-78 Gundam 25 tan co kha nang dac biet gi?-Hinh-12
 • Sieu robot RX-78 Gundam 25 tan co kha nang dac biet gi?-Hinh-13
 • Sieu robot RX-78 Gundam 25 tan co kha nang dac biet gi?-Hinh-14
Mộc Nhiên