Sinh vật nào đứt lìa cả cổ vẫn sống nhăn, "đáng ghét" nhất quả đất?

Kinh hãi hơn nữa, chúng xuất hiện như những kẻ phá hoại tài sản trong gia đình, số lượng đông đúc do con cái tự mình sinh sản trong nhiều năm, mà chẳng cần đến con đực nào hết.

 • Sinh vat nao dut lia ca co van song nhan,
 • Sinh vat nao dut lia ca co van song nhan,
 • Sinh vat nao dut lia ca co van song nhan,
 • Sinh vat nao dut lia ca co van song nhan,
 • Sinh vat nao dut lia ca co van song nhan,
 • Sinh vat nao dut lia ca co van song nhan,
 • Sinh vat nao dut lia ca co van song nhan,
 • Sinh vat nao dut lia ca co van song nhan,
 • Sinh vat nao dut lia ca co van song nhan,
 • Sinh vat nao dut lia ca co van song nhan,
 • Sinh vat nao dut lia ca co van song nhan,
Thùy Dung (T.H)