Sinh vật phát quang liên tục, chuyên gia thốt lên "nguồn sáng tương lai"

Google News

Các nhà khoa học đã phát hiện chất nhầy của giun biển Chaetopterus không chỉ phát sáng trong chốc lát như nhiều sinh vật phát quang khác mà có thể duy trì ánh sáng xanh kéo dài nhiều ngày.

  • Sinh vat phat quang lien tuc, chuyen gia thot len
  • Sinh vat phat quang lien tuc, chuyen gia thot len
  • Sinh vat phat quang lien tuc, chuyen gia thot len
  • Sinh vat phat quang lien tuc, chuyen gia thot len
  • Sinh vat phat quang lien tuc, chuyen gia thot len
  • Sinh vat phat quang lien tuc, chuyen gia thot len
  • Sinh vat phat quang lien tuc, chuyen gia thot len
  • Sinh vat phat quang lien tuc, chuyen gia thot len
Thiên Trang (TH)